تبلیغات
زیست شناسی - سخنان بزرگان

الماس را جز در ژرفای زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق اندیشه نمی توان كشف كرد.((ویكتور هوگو))

آنجا كه مرد به صحت و اهمیت افكارش ایمان دارد، آن ندا و شوق لازم برای پشتكار و تلاش بی وقفه جهت كشف روشن ترین، سودمندترین و پرقدرت ترین بیان آن افكار در او طنین افكن می شود.((آرتور شوپنهاور))

حقیقت را نمی توان خریداری كرد. هیچ راهی برای گرفتن حقیقت از دیگران نیست. حقیقت قابل انتقال نیست؛ تو باید خودت حقیقت را كشف كنی.((اشو))

انسانی كه در راه كشف حقیقت تلاش می كند، جامعه بی درنگ دشمن او می شود.((اشو))

برای كشف اقیانوسهای جدید باید شهامت ترك ساحل آرام خود را داشته باشید؛ این جهان، جهان تغییر است نه تقدیر.((لئو نیكولایویچ تولستوی))

عجیب است كه ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم؛ فضا و ساختمان اتم را كشف می كنیم، اما از ماهیت خودمان آگاهی یا درك درستی نداریم.((یوستین گوردر))

در پشت همه موفقیت های كنونی من، قدرتی است كه از درونم سرچشمه می گیرد؛ نیرویی است كه در همه ما وجود دارد. من گمان دارم كه در درون ما بخش كوچكی از خداوند هست كه باید كشف شود.((ت- ترنر))

جوینده گوینده است و یابنده، خاموش.((خواجه عبداله انصاری))

هیچ كس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را كشف كند، مگر اینكه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشكی را نبیند.((آندره ژید))

دانشورِ خوب تنها برای رسیدن به راستی تلاش می كند و هنگانی كه به راستی دست یافت به آرزوی خود رسیده است. پس در شأن دانشور نیست كه برای به دست آوردن شهرت و خودنمایی و كوچك كردن دیگران به كار پژوهش بپردازد.((خوارزمی))

سفر راستین برای كشف كردن، رفتن به مكان‌های تازه نیست، بلكه یافتن نگاهی تازه است.((مارسل پروست))

حقیقت كشف شده است؛ آنچه اكنون لازم است، عمل بدان است.((مسیزادی))

بزرگترین كشف نسل امروز این است كه انسان می تواند با تغییر ذهنیت خود، زندگی خود را تغییر دهد.((ویلیام جیمز))

آفریدگار اگر كمی عاقلانه رفتار می نمود، كافكا را در قاره آسیا خلق می كرد تا میلیونها انسان سخنانش را آویزه گوش قرار داده و تا ابد در احوالش به اندیشه و پژوهش بپردازند.((فرانتس كافكا))

گنجی كه در اعماق نامحدود شما حبس شده است، در لحظه ای كه خود نمی دانید، كشف خواهد شد.((جبران خلیل جبران))

بالاخره پس از سلطه بر بادها، امواج جزر و مد و جاذبه های زمین روزی می رسد كه به سرچشمه بی پایان عشق الهی دست پیدا كنیم و بدین ترتیب برای دومین بار در تاریخ جهان، بشر آتش را كشف خواهد كرد.((ریل هارد دوچاردین))

به یاد داشته باش، وقتی به تخریب دست می یازی، خود را نیز تخریب كرده ای و آنگاه كه می آفرینی، ترانه ای، رقصی، خود را نیز می آفرینی و ابعاد نوینی از وجود خود را كشف می كنی.((اشو))

بزرگترین كشف عصر ما این است كه انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصلاح كنند.((ویلیام جیمز))

تعهد اغلب در دل مشكلات كشف می شود.((جان ماكسول))

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.((سقراط))

بیست سال بعد، بابت كارهایی كه نكرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت كارهایی كه كرده ای. بنابراین، روحیه تسلیم پذیری را كنار بگذار، از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن.((مارك تواین))

اختلاف نظر وقتی خوشایند می گردد كه دو طرف به منظور كشف حقیقت، دوستانه به جر و بحث بپردازند. مناظره وقتی شكنجه آور است كه یك طرف سعی كند به زور حرف خود را به كرسی بنشاند.((رابرتن))

تا چهل سالگی كه مغزم خوب كار می كرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی كه ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر كه به كلی مغزم كار نمی كرد به سیاست!((برتراند راسل))

ما قلبها از ترس می میریم؛ تنها از اندیشیدن به عشق های مدفون شده و یا لحظه هایی كه می توانستند خیلی زیبا باشند و نبودند، یا گنج هایی كه می توانستند كشف شوند، اما برای همیشه در زیر خاك مدفون ماندند. چون اگر هریك از این پیشامدها رخ هد، ما رنج وحشتناكی می كشیم؛ قلب من از رنج كشیدن می ترسد.((پائولو كوئیلو))

در زمان خرید پارچه حاشیه ی آن را خوب نگاه كن و در زمان ازدواج درباره ی مادر عروس تحقیق كن.((مثل آذربایجانی))

همه چیز كشف شده است، مگر چگونه زیستن.((ژان پل سارتر))

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد.((سقراط))

استعداد های نهفته درون خود را كشف و شكوفا كنید.((آنتونی رابینز))

دزدیدن از یك نویسنده سرقت ادبی است، اما اگر از چند نویسنده بدزدید نامش می شود پژوهش!((ویلسون میزنر))

درگاه فرمانروا بسان دریا است، جوینده ای از دریا ریگ به كف می آورد و دیگری دُر شاهوار.((بزرگمهر))

دوازده سال وقتم گرفته شد تا كشف كردم كه در نویسندگی استعدادی ندارم، اما دیگر نتوانستم از این كار دست بكشم چون بیش از اندازه مشهور شده بودم.((رابرت بنچلی))

درست همان گونه كه داروین قانون تكامل یا ماهیت موجود زنده را كشف كرد، ماركس نیز قانون تكامل تاریخ انسانی را كشف نمود.((فریدریش انگلس))

كسب دانش، در حقیقت، كشف تدریجی جهل و نادانی است.((ویل دورانت))

در جهان هیچ عیبی آدمی را شرمگین تر از آن نمی كند كه دیگران دروغش را كشف كنند.((فرانسیس بیكن))

ما برای تفسیر آواز و غزل آماده نیستیم، هیچ حقی هم در این كار نداریم، زیرا قلمرویی كه در آن گفتگو بین شعر و اندیشه برقرار است، به آهستگی قابل كشف شدن، دسترسی و كاوش در اندیشه است.((مارتین هایدگر))

حواس، ابزار كشف نیست، بلكه تنها، ابزاری برای ارتباط عملی با دنیای خارج و نیز عقل است.((هانری برگسون))

من نمی گویم هزار بار شكست خوردم، بلكه می گویم من كشف كردم كه هزار راه برای شكست خوردن وجود دارد.((توماس ادیسون))

كشف فرصت ها رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمانها به شمار می رود؛ زیرا با بهره گیری از فرصتها نتایج سودمندی به دست می آید، در حالی كه با حل مسئله فقط وضعیت به شكل عادی باز می گردد.((پیتر دراكر))

استعدادهای درون خود را كشف و شكوفا كنید.((آنتونی رابینز))

جوینده یابنده است.(()) از هیچ اندیشه جدیدی بدون فهم آن حمایت نكنید. بلكه با شك و تردید در آن وارد شده و حقیقت را كشف كنید.((دكارت))

هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش به سرانجام نخواهد رسید.((اُرد بزرگ))

سرانجام كشف شد كه دارنده بیمارترین افكار و خشن ترین قلبها مردانی هستند كه زود به زود عاشق می شوند.((روسكین))

افرادی كه بزرگترین خدمت را به دانش و فرهنگ نموده اند، نویسندگان و پژوهشگرانی بوده اند كه در انزوا می زیسته اند و هرگز در گفتگوهای دانشگاهی شركت نكرده و حقایق صد در صد اثبات نشده را در آكادمی ها ابراز نداشته اند.((فرانسوا ولتر))

ادیسون می گوید من در هر شكست توانسته ام راههای به نتیجه نرسیدن آن پدیده را كشف كنم.((برایان تریسی))

هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش، سترون (عقیم) باقی می ماند.((ارد بزرگ))

در پژوهش بر روی یك اثر خوب، نیرویی نهفته است كه شما را وا می دارد همچون نویسنده بیندیشید.((آنتونی رابینز))

نیوتن ساعت خود را به جای تخم مرغ بر روی آتش گذاشته بود؛ در صورتی كه نیروی جاذبه زمین را كشف كرد.((؟))

آدم تنها اگر در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد. اما كسی كه به كتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامی كه به مطالعه یا اندیشه درباره محتوای آن كتاب مشغول است، جهنم تنهایی برای او بهترین بهشت هاست.((موریس مترلینگ))

وقتی با كسی صحبت می كنیم، در خلال سخن چیزهای تازه ای برایمان كشف می شود كه اگر تنها فكر می كردیم، هیچ وقت به آن نمی رسیدیم.((لرد آویبوری))

من نمی دانم كه جهان مرا چه می داند؟ اما من خود را مانند كودكی می بینم كه در كنار ساحل سرگرم بازی است و گاه و بیگاه با یافتن سنگ ریزه ها و یا گوش ماهیهای زیباتر و صافتر از حد معمول، خوشحال می شود؛ حال آنكه اقیانوس بزرگ حقیقت همچنان كشف نشده پیش رویم گسترده است.((آیزاك نیوتن))

ما نتیجه ی انواع نفوذها و تاثیرات هستیم و هیچ چیز تازه ای در ما وجود ندارد؛ چیزی كه خودمان آن را كشف كرده باشیم؛ چیزی كه بكر و دست نخورده باشد.((كریشنا مورتی))

برای كشف، برای یادگیری چیزی بنیادی، شما ناگزیرید گنجایش رفتن به عمق را داشته باشید.((كریشنا مورتی))

اگر راههایی برای كمك به دیگران كشف كنید كه متناسب با درآمدتان باشد، به یكی از بزرگترین دلخوشی های زندگی دست خواهید یافت.((آنتونی رابینز))

هنر صرفاً كشف حقیقتی تازه یا جنبه های تازه ی حقیقتی كهن نیست، بلكه تجلی نیاز انسان به خردمندی نیز هست.((ادوارد بوند))

هنر، كشف حقایقی خاص به شیوه ی علمی نیست، بلكه نشان دهنده ی راه حل عملی نیاز انسان به حقیقت نیز هست.((ادوارد بوند))

هر كشفی در مورد ناتوانی ‌های نامرئی [درونتان]، از راه رسیدن قدرت روحی بزرگتری را نوید می‌دهد.((گای فینلی))

اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود، نه نوآوری‌ای می‌شد و نه كشفی.((ویكتور هوگو))

شكوه دوستی در دستان دراز شده به سوی هم، لبخند با محبت و شادی همنشینی نیست، بلكه الهامی روحانی است كه هر زمان فرد كشف می كند شخصی دیگر باورش دارد و می‌خواهد به او باور داشته باشد، به او دست می‌دهد.((رالف والدو امرسون))

همه‌ی ما بر روی این كره‌ی خاكی آفریده شده‌ایم، تا راهمان را كشف كنیم و اگر بنا بر دیدگاه كس دیگری زندگی كنیم، هیچ گاه شاد نخواهیم بود.((جیمز ون پراگه))