تبلیغات
زیست شناسی - تشریح موش

مورد موش ها
موش پستانداریست کوچک از راستهٔ جوندگان که مواد غذایی خود را به وسیلهٔ حرکات رفت و برگشتی با جلو آروارهٔ تحتانی خرد می‌کند.چون دندان‌های این حیوان مثل سایر جوندگان رشد دایمی دارد ،برای جلوگیری از رشد بیش از حد،مجبور است که دایما دندان‌های خود را با جویدن چیز‌های نسبتاً سخت ،از قبیل دانه‌ها و حبوبات) بفرساید و اگر موفق به پیدا کردن دانه‌های سخت نگردد به جویدن فرش‌ها، لباس‌ها،کتابها و هرچه که در دسترس خود بیابد مشغول می‌شود.

تشریح موش

ابتدا موش را با مواد شیمیایی خاص مانند کلوروفورم بیهوش کرده ، جانور را فیکس و تشریح را از ناحیه ی شکم شروع می کنیم .   پوست و عضله را به ترتیب جدا کرده ، قفسه ی سینه را بر می داریم و مطالعه روی اندام های داخلی جانور را آغاز می کنیم .   دیافراگم که یک پرده ی عضلانی است قفسه ی سینه و حفره ی شکم را از هم جدا کرده است.   اندامهای بالای قفسه ی سینه و دیافراگم شامل  1- دستگاه تنفسی 2- ششها که شش چپ تک لوب و شش راست چهار لوب دارد 3- قلب چهار حفره ای4- تیموس که یک عضو لنفاوی است و بالای قلب قرار دارد که سفید رنگ و دارای دو لوب است .  دیافراگم در ابتدای مری بوده و بلافاصله بعد از آن کبد پنج الی شش لوبه را می بینیم که کیسه ی صفرا به رنگ زرد روشن مابین لوبهای راست و چپ  و در بخش فوقانی آن قابل مشاهدا است.   دستگاه ادراری : در دو بخش مشابه و شامل یک جفت کلیه ی متانفریدی است. در بالای هر کلیه یک غده ی فوق کلیه قرار دارد . از ناف کلیه ها یک جفت میزنای خارج می شود که وارد مثانه ی عضلانی و برجسته می شود . ادرار نیز از طریق مثانه و توسط مجرای پیشابراه خارج می شود . دستگاه تناسلی : دستگاه تناسلی نر شامل یک جفت بیضه ی درشت و زرد رنگ است که از حفره ی شکم خارج و وارد کیسه ی اسکلروتورم  می شود . اپیدیدیم دو بخشی است که بخشی از آن در بالای بیضه و بخشی در پایین بیضه قرار دارد . این دو بخش توسط یک مجرای مشترک  به هم مرتبط میشوند . از اپیدیدیم تحتانی ، دفران که یک مجرای برجسته است منشا می گیرد . دفران کیسه ی اسکلروتورم را دور زده واردحفره ی شکم می شود . غده ی وزیکول سمینال هم به دفران اضافه شده ، مثانه را دور می زند و با پیشابراه یکی شده و مجرای مشترک   تناسلی را می سازد که از طریق منفذ رآس پنیس خارج می شوددستگاه تناسلی ماده شامل یک جفت تخمدان کوچک حاوی تخمک های کم زرده ، شیپور فالوپ و لوله ی فالوپ کوتاه است . هر لوله ی فالوپ   به یک شاخ رحمی متصل شده که شاخ رحمی چپ و راست در جلوی راست روده به هم رسیده یکی می شوند و جسم رحم را می سازنددستگاه تناسلی ماده در نهایت از طریق مدخل واژن به بیرون راه پیدا می کند .